Neoral Sandimmun Caps 50x100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Transplantatie van solide organen

 • 12 uur voorafgaand aan de chirurgische ingreep: dosis van 10 tot 15 mg/kg/dag in twee afzonderlijke doses.
 • Deze dosis aanhouden als de dagelijkse dosis gedurende 1 tot 2 weken na de ingreep
 • Aanbevolen onderhoudsdosis: 2 tot 6 mg/kg/dag in twee afzonderlijke doses

Beenmergtransplantatie

 • Aanbevolen dagelijkse dosis: 12,5 tot 15 mg/kg in twee afzonderlijke doses, te starten op de dag voor de transplantatie
 • Onderhoudstherapie: 12,5 mg/kg/dag in twee afzonderlijke doses

Endogene uveïtis

 • Initiële dosis (tot remissie): 5 mg/kg/dag, oraal toegediend in twee afzonderlijke doses.
 • Bij moeilijke gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 7 mg/kg/dag voor een beperkte periode
 • Onderhoudsdosis (bij remissie): max 5 mg/kg/dag

Nefrotisch syndroom

 • Aanbevolen dagelijkse dosis bij normale nierfunctie:

 • Volwassenen: 5 mg/kg, in 2 afzonderlijke doses

 • Kinderen: 6 mg/kg, in 2 afzonderlijke doses
 • Aanbevolen initiële dosering bij nierfunctiestoornis: max. 2,5 mg/kg/dag

Reumatoïde artritis

 • Eerste 6 weken: 3 mg/kg/dag oraal toegediend in 2 afzonderlijke doses.
 • Bij onvoldoende effect: de dagelijkse dosis geleidelijk verhogen
 • Max. 5 mg/kg/dag
 • Combi met met lage wekelijkse doses van methotrexaat: 2,5 mg/kg/dag in twee afzonderlijke doses

Psoriasis

 • Aanbevolen startdosering: 2,5 mg/kg/dag oraal in twee afzonderlijke doses.
 • Indien er na één maand geen verbetering: dagelijkse dosis geleidelijk verhogen
 • Max. 5 mg/kg/dag

Atopische dermatitis

 • Aanbevolen dosering: 2,5 tot 5 mg/kg/dag, toegediend in twee afzonderlijke orale doses

Toedieningswijze

 • Geheel inslikken
Indicatie
 • Preventie van transplantaatafstoting na transplantatie van solide organen
 • Behandeling van cellulaire transplantaatafstoting bij patiënten die voorheen andere immunosuppressiva hebben gekregen
 • Preventie van transplantaatafstoting na allogene beenmerg- en stamceltransplantatie.
 • Endogene uveïti
 • Behandeling van visusbedreigende intermediaire uveïtis of uveïtis posterior van niet-infectieuze oorsprong bij patiënten bij wie de conventionele behandeling heeft gefaald of wanneer deze onaanvaardbare bijwerkingen veroorzaakte
 • Behandeling van Behçet-uveïtis met herhaaldelijke ontstekingsaanvallen ter hoogte van de retina bij patiënten zonder neurologische verschijnselen
 • Reumatoïde artriti
 • Behandeling van ernstige, actieve reumatoïde artritis
 • Behandeling van ernstige psoriasis bij patiënten bij wie de gebruikelijke therapie niet geschikt is of niet werkzaam is
 • Atopische dermatitis
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).Combinatie met producten die Hypericum perforatum (Sint-Janskruid) bevatten).Combinatie met geneesmiddelen die substraat zijn voor de 'multidrug efflux transporter' P-glycoproteïne of de organisch-aniontransporteiwitten (OATP) en bij welke verhoogde plasmaconcentraties in verband zijn gebracht met ernstige en/of levensbedreigende voorvallen, bv. bosentan, dabigatranetexilaat en aliskiren).

Details
CNK1174663
FabrikantenNovartis
Breedte78 mm
Lengte197 mm
Diepte60 mm
Verpakkingshoeveelheid50
Bijsluiter